Land Provider

क्याम्पसलाई भूमीदान गर्नहुने महानुभावहरु
१.   इन्द्र गिरी खाँदवारी     ः    खाँदवारी नगरपालिका ८
२.    जित बहादुर भट्टराई     ः     खाँदवारी नगरपालिका ८
३.    बद्रिनारायण गिरी     ः     खाँदवारी नगरपालिका ८
४.    दिपक भण्डारी     ः     खाँदवारी नगरपालिका ८
५.    खड्गबहादुर पाण्डे     ः     खाँदवारी नगरपालिका ८