Founder Member

वरुण बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक सदस्यहरु

१.    श्री षडराज अधिकारी     खा.न.पा. १
२.    स्व जगत शाक्य     खा.न.पा. १
३.    श्री सरोज वज्रचार्य     खा.न.पा. १
४.    स्व. धर्म प्रसाद थपलिया     खा.न.पा. ८
५.    श्री हरिश्वर थापामगर     खा.न.पा. ९
६.    स्व सम्शेर वहादुर राई     खा.न.पा. ४ पाङ्मा
७.    श्री लाल बहादुर गुरुङ्ग     खा.न.पा. ३ मानेभन्ज्याङ्ग
८.    श्री अनन्त गौली     खा.न.पा. १
९.    श्री जङ्ग वहादुर प्रसाद ठाकुर     प्र.अ. हि.मा.वि. खाँदवारी
१०.    श्री युवराज शाक्य     खा.न.पा. १ वहाँ १ नंवरको विद्याथी पनि हुनु हुन्छ
११.    श्री हरि वहादुर कार्की     खा.न.पा. १
१२.    श्री लक्ष्मी प्रसाद गुरुङ्ग     खा.न.पा. ३ मानेभन्ज्याङ्ग
१३.    श्री श्याम सुन्दर उदाश    खा.न.पा. १
१४.    श्री कृष्ण अधिकारी (काका)     खा.न.पा. १
१५.    स्व कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ     खा.न.पा. १
१६.    श्री जनक थापा सित्तलपाटि     खा.न.पा. १०
१७.    श्री कृष्ण भगत श्रेष्ठ     खा.न.पा. ३